CVA

Een CVA, ook wel beroerte genoemd, is een aandoening in de hersenbloedvaten. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident, hetgeen ongeluk in de bloedvaten betekent.

CVA is de verzamelnaam. Een CVA kan worden ingedeeld in twee categorieën: herseninfarct en hersenbloeding. Een herseninfarct, ontstaat wanneer de bloedtoevoer aan het brein wordt onderbroken door bijvoorbeeld een bloedprop. Dit komt bij 80% van de CVA's voor. Een hersenbloeding kan onder andere ontstaan doordat er een bloedvat scheurt, dit komt voor bij 20% van de CVA's.

Niet elke CVA is hetzelfde qua ernst. De ernst van de gevolgen hangt af van hoeveel hersenweefsel is beschadigd en welk gebied van de hersenen is aangedaan. Gevolgen kunnen zijn dat u uw arm en/of been niet meer goed kan gebruiken, dat u problemen heeft met slikken/praten of dat u problemen heeft met het lopen. Ook gedragsveranderingen kunnen veroorzaakt worden door een CVA. Carinova Behandelcentrum is gespecialiseerd in de behandeling van cliënten die te maken hebben gehad met een CVA. Afhankelijk van de problemen die de cliënt ervaart, werken verschillende disciplines samen voor een optimale begeleiding. U kunt binnen Carinova Behandelcentrum terecht voor de volgende therapieën:

  • fysiotherapie
  • ergotherapie
  • logopedie
  • diëtetiek

De therapeuten werken volgens de laatste richtlijnen.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut zal samen met u werken aan het verminderen van uw lichamelijke problemen. Dit kan zijn spierkracht, conditie en/of balans training. Afhankelijk van de ernst van de beroerte en uw eigen doelen maken we een trainingsprogramma en helpen wij u om weer zo zelfstandig mogelijk te worden. Hierbij kunt u denken aan het verbeteren van het lopen, meer spierkracht krijgen in uw aangedane zijde maar ook het trainen van uw conditie. Ook geven we advies over hoe u het beste uw functioneren kan onderhouden als u bent uitbehandeld.

Ergotherapie

De ergotherapeut kijkt samen met u naar alle dagelijkse handelingen. Samen brengen we in kaart welke praktische gevolgen het CVA op uw handelen heeft. Kunt u zich nog goed aan-en uitkleden? Lukt het huishouden en koken? Hoe gaat het met hobby's of werk. Als ergotherapeut kijken we of u de handelingen fysiek kunt uitvoeren maar ook of het organiseren en plannen van taken nog lukt. We trainen de taken en kunnen u indien nodig helpen met het verkrijgen van de noodzakelijke hulpmiddelen.

Logopedie

Na een CVA kunnen er problemen ontstaan zijn op het gebied van spraak (dysartrie), taal (afasie) en slikken. Naast therapie, geeft de logopedist u en uw omgeving begeleiding en adviezen om de communicatie te optimaliseren en het slikken zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Diëtetiek

Er kunnen na een CVA verschillende problemen rondom voeding optreden. Het kan voorkomen dat het bereiden van voedsel moeizaam gaat, de smaak en reuk veranderd zijn. Soms treden ook kauw- of slikproblemen op. De diëtist kan samen met u bekijken wat er nodig is om een goede en verantwoorde voedingsintake te waarborgen.