Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel. De meest opvallende verschijnselen van de ziekte van Parkinson kunnen zijn: traagheid, bewegingsarmoede, stijfheid en beven. Ook ontstaan er regelmatig problemen t.a.v. spraak en het slikken.

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat parkinson patiënten naast deze problemen ook veel andere problemen kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn moeite met het plassen, een moeizame ontlasting, problemen met slapen en een veranderde seksualiteit. Ook komen depressieve klachten en angsten vaker voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Tenslotte heeft een deel van de patiënten problemen met het denken, bijvoorbeeld trager denken, geheugenklachten of moeite om meerdere handelingen gelijktijdig uit te voeren. De klachten nemen meestal langzaam toe. Ondanks vele onderzoeken is er tot nu toe geen genezing mogelijk. Wel zijn er medicijnen om de klachten tegen te gaan.

Parkinsonisme

Op Parkinson lijkende klachten kunnen ook bij andere ziekten voorkomen. Dergelijke aandoeningen die voor een deel lijken op de ziekte van Parkinson noemen we ‘de parkinsonismen’ of ‘atypisch parkinsonisme’. Voorbeelden van atypische parkinsonismen zijn multipele systeem atrofie (MSA) en progressieve supranucleaire paralyse (PSP). Ook kan iemand parkinsonachtige klachten ontwikkelen als gevolg van meerdere kleine beroertes in de hersenen, of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Een patiënt met een parkinsonisme reageert meestal minder goed op parkinsonmedicatie.

ParkinsonNet

ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinson patiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met de parkinson verpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. 

Logopedie

De logopedist is de deskundige op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, speekselbeheersing, kauwen en slikken. Mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonsime kunnen problemen krijgen op één of meerdere van deze gebieden. Het is belangrijk om hier in een vroeg stadium van de ziekte regelmatig aandacht aan te schenken. De logopedist richt zich tijdens de therapie op het verbeteren, onderhouden en adviseren van één of meerdere van deze problemen.

Ergotherapie

De ergotherapeut begeleidt en geeft advies wanneer het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet meer lukt en betrekt zo nodig de mantelzorger hierbij. Bijvoorbeeld bij het zelfstandig koken van een warme maaltijd, bij wassen en kleden en verplaatsen buitenshuis. De ergotherapeut kan ook meedenken over de keuze en verdeling van activiteiten over de dag. Ook ondersteund de ergotherapeut zo nodig bij het aanvragen van voorzieningen of inzet van bepaalde hulpmiddelen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich o.a. op problemen bij het opstaan, lopen, draaien, in/ uit bed komen. Daarnaast kan een verminderde conditie door toenemende inactiviteit een rol spelen, evenals stijfheid en nek/schouderklachten door een veranderde houding. Het doel van de therapie is het verbeteren of behouden van de zelfstandigheid en veiligheid. Het geven van goede voorlichting is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Diëtetiek

De diëtist kan voedingsadviezen geven bij het gebruik van parkinsonmedicatie en de wisselwerking van eiwitten in de voeding en bij klachten zoals obstipatie, misselijkheid, slikklachten en gewichtsproblemen.

Folder

Voor de folder Parkinson klik hier.