Valpreventie

Carinova heeft een valtrainingsprogramma ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen, die (bijna) gevallen zijn en/of slecht ter been zijn.

Het vallen kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld slecht zien, balans stoornissen, pijn of bewegingsbeperkingen in de gewrichten. Binnen dit behandelprogramma werken de fysiotherapie en ergotherapie met u samen aan het verbeteren van de veiligheid in het verplaatsen. 

Wat houdt het valtrainingsprogramma in?

Het doel van het valtrainingsprogramma is het verminderen van het aantal valpartijen bij zelfstandig wonende ouderen of ouderen die in een woonzorglocatie  wonen. De duur van het programma is afhankelijk van de ernst van uw problemen. De frequentie bepaald u samen met uw fysiotherapeut. Het programma bestaat uit: 

  • Training van balans, spierkracht beenspieren en uithoudingsvermogen
  • Beoordelen van het handelen in de eigen thuissituatie
  • Advisering van eventuele woning aanpassingen en hulpmiddelen
  • Voorlichting over valrisico en preventiemaatregelen
  • Oefenen van risicovolle situaties zodat uw eventuele angst om te vallen verminderd
  • Ontwikkelen van een actieve levensstijl 

Het trainingsprogramma start met een onderzoek om de aanwezige problemen goed in kaart te brengen. De fysiotherapeut zal met u een plan opstellen voor de training. Deze training vindt afhankelijk van uw situatie plaats in de oefenzaal of bij u thuis. De ergotherapeut bezoekt u thuis om te kijken hoe u thuis veilig kan lopen en handelen zonder dat u valt. Gezamenlijk wordt er een plan gemaakt hoe de inrichting van de woning kan worden geoptimaliseerd en of het verstandig is om een hulpmiddel te gebruiken.