Valpreventie

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen kunnen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u zich veilig en vertrouwd voelt met uw lichaam. Dat betekent stevig op uw benen staan en echt op ze kunnen vertrouwen. Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf.

Voelt u dat u minder goed loopt, uw evenwicht minder wordt of bent u zelfs al eens gevallen, dan kunt u overwegen deel te nemen aan een erkende cursus om vallen te voorkomen. Ook kunt u in aanmerking komen voor een multidisciplinaire behandeling.

Carinova heeft verschillende behandelingen op het gebied van valpreventie.

 • Een multidisciplinair valtrainingsprogramma

 • Valpreventie cursussen (erkent door het RIVM en veiligheid.nl)

Bij het multidisciplinaire behandelprogramma wordt u individueel behandeld en is voor u geschikt indien u balansproblemen hebt en mogelijk al meerdere keren bent gevallen. De fysiotherapeut en ergotherapeut werken met u samen aan het verbeteren van de veiligheid in het verplaatsen. De behandeling kan elk moment worden gestart.

 De valpreventie cursussen zijn voor u geschikt indien u nog relatief goed ter been bent en graag in de toekomst vallen wilt voorkomen. Sommige cursussen kunnen elk moment worden gestart, andere worden gepland om een grotere groep mensen te bereiken.

Multidisciplinair behandelprogramma

Carinova heeft een behandelprogramma ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen, die (bijna) gevallen zijn en/of slecht ter been zijn. Het vallen kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld slecht zien, balans stoornissen, pijn of bewegingsbeperkingen in de gewrichten. Binnen dit behandelprogramma werken de fysiotherapie en ergotherapie met u samen aan het verbeteren van de veiligheid in het verplaatsen.

Het doel van het valtrainingsprogramma is het verminderen van het aantal valpartijen bij zelfstandig wonende ouderen of ouderen die in een woonzorglocatie  wonen. De duur van het programma is afhankelijk van de ernst van uw problemen. De frequentie bepaald u samen met uw fysiotherapeut. 

Het programma bestaat uit:

 • Training van balans, spierkracht beenspieren en uithoudingsvermogen

 • Beoordelen van het handelen in de eigen thuissituatie

 • Advisering van eventuele woning aanpassingen en hulpmiddelen

 • Voorlichting over valrisico en preventiemaatregelen

 • Oefenen van risicovolle situaties zodat uw eventuele angst om te vallen verminderd

 • Ontwikkelen van een actieve levensstijl

Het trainingsprogramma start met een onderzoek om de aanwezige problemen goed in kaart te brengen. De fysiotherapeut zal met u een plan opstellen voor de training. Deze training vindt afhankelijk van uw situatie plaats in de oefenzaal of bij u thuis.

De ergotherapeut bezoekt u thuis om te kijken hoe u thuis veilig kan lopen en handelen zonder dat u valt. Gezamenlijk wordt er een plan gemaakt hoe de inrichting van de woning kan worden geoptimaliseerd en of het verstandig is om een hulpmiddel te gebruiken.

 

Valpreventie cursussen

Er zijn 4 door de RIVM en Veiligheid.nl erkende cursussen:

 • In Balans

 • Otago

 • Vallen Verleden Tijd

 • Zcht op Evenwicht

 Er zijn 3 cursussen ontwikkeld waarmee u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht kunt bereiken. De kans om te vallen wordt daarmee kleiner. Deelname aan de cursussen maakt dat u letterlijk steviger in uw schoenen staat. Bovendien verbetert uw algehele conditie, zodat een actiever dagelijks leven binnen handbereik komt.

Een vierde cursus (Zicht op Evenwicht) helpt valangst te verminderen, waardoor u minder in uw dagelijkse bezigheden wordt belemmerd.

Carinova fysiotherapie biedt alle vier de cursussen aan. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de cursussen. U kunt contact opnemen voor een eenmalig onderzoek, waarna u advies krijgt over welke cursus of fysiotherapie behandeling het meest geschikt is voor u.

Bekijk uw aanvullende verzekering, in een enkel geval wordt de cursus door de zorgverzekering vergoed.

In Balans

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren vanaf ongeveer 70 jaar en senioren in woonzorg-situaties die zich onzeker op de been voelen tijdens lopen, bang zijn om te vallen of al vaker zijn gevallen en gebruikers van loophulpmiddelen zoals stok of rollator.

Aanpak

De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

Fase 1: Informatie. Bijeenkomst van twee uur. Hierna is een keuzemoment: Doe ik mee met de voorlichting?

Fase 2: Bewustwording. Voorlichtingscursus en bewegingsprogramma van drie bijeenkomsten van twee uur, inclusief risicoscreening en een balanstest. Keuzemoment: Doe ik mee met de training ?

Fase 3: Training gedurende minimaal tien weken. Keuzemoment: Maak ik gebruik van het bestaande lokale aanbod?

Fase 4: voortzetting in bestaande bewegingsgroepen met blijvende aandacht voor balanselementen, bijvoorbeeld Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), of in nieuwe groepen T’ai Chi en/of Thuis Bewegen op basis van de oefeningen in het cursusboek.

De cursus “In Balans” start op woensdag 8 mei. Zie hiervoor ook de aankondiging. (Link naar nieuwsitem met de aankondiging).

Vallen Verleden Tijd

Doelgroep

Het Vallen Verleden Tijd programma is ontwikkeld voor thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Zij dienen in staat te zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel.

Er is een aangepaste versie van het programma voor mensen met osteoporose.

Aanpak

Het Vallen Verleden Tijd programma is een groepstraining voor maximaal 10 personen en bevat de volgende onderdelen: een hindernisbaan, sport en spelvormen en valtraining. Het totale programma bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1.5 uur en wordt twee maal per week aangeboden waardoor de totale duur 5 weken is.

Voor het aangepaste programma voor mensen met osteoporose wordt het originele programma als basis gebruikt. Daarnaast zijn voorlichting over osteoporose, veiligheid in en om huis, functionele looptraining en bot-belastende oefeningen toegevoegd. Dit programma bestaat uit 11 bijeenkomsten (5.5 weken).

De cursus “Vallen Verleden Tijd” start in september op locatie Sint Jozef (Deventer) en locatie De Hartkamp (Raalte). Houd onze nieuwspagina en de regionale kranten in de gaten voor meer informatie over de data.

Zicht op Evenwicht

Doelgroep

Zicht op Evenwicht is ontwikkeld voor zelfstandig wonende mensen van 70 jaar en ouder die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. Om te kunnen deelnemen aan de cursus dient men zelfstandig te kunnen lopen (al of niet met behulp van een loophulpmiddel). De cursus is niet geschikt voor mensen met ernstige cognitieve beperkingen (zoals dementie).

Aanpak

De interventie wordt individueel aangeboden, waarbij er voor vergoeding een beroep kan worden gedaan op het aanvullend pakket.

Otago oefenprogramma, een oefenprogramma op maat

Doelgroep

Alle ouderen met problemen met lopen.

Aanpak

Tijdens het Otago programma doet u verschillende oefeningen die uw beenspieren sterker maken en uw evenwicht verbeteren. Langzaamaan worden de oefeningen steeds uitdagender. U krijgt een aantal oefeningen op maat die u thuis, drie keer per week doet.