Disclaimer

Hoewel Stichting Carinova Woonzorg (hierna Carinova) grote zorg besteedt aan het correct en up to date houden van deze website, geeft zij geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie.

Carinova accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Carinova, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd.

Als u via e-mail contact opneemt met Carinova, weest u zich dan bewust van de beveiligingsrisico's die e-mailen met zich meebrengt.

Colofon
© Carinova, 2019

Webmaster
Carinova, afdeling Communicatie & PR
E: info@carinova.nl

Ontwerp en techniek
Coppia creatief collectief
I: www.coppia.nl

Fotografie
Masterphoto
I: www.masterphoto.nl