Bericht diëtisten Carinova

Bericht diëtisten Carinova

2 april 2020,

De landelijke vereniging voor diëtisten en de diëtisten van Carinova vragen uw aandacht voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. We roepen alle artsen, praktijkondersteuners, thuiszorgorganisaties, ouderenorganisaties dringend op om het belang van de juiste en voldoende voeding bij ouderen hoog op de agenda te zetten. Juist nu. Zodat we onze kwetsbare ouderen niet alleen beschermen tegen Covid-19, maar ook tegen het risico van ondervoeding als gevolg van bijvoorbeeld vereenzaming door thuisisolatie of een (te) eenzijdig voedingspatroon.

We zijn onder de indruk van de berichtgeving van collega-diëtisten in Brabant. Diëtisten aldaar geven aan dat mensen die besmet zijn met het coronavirus naast klachten in het longgebied ook atypische klachten hebben zoals misselijkheid, braken, diarree en buikpijn. Daarbij komt veelal ondervoeding voor.

Ondervoeding heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheidstoestand en functionaliteit van ouderen. Als ouderen te weinig (eiwitten) eten en te weinig bewegen verliezen ze bovendien spiermassa en spierkracht. Dit verlies is moeilijk te herstellen en resulteert in blijvende verslechtering van de gezondheidstoestand.

Wij vrezen dat het probleem van ondervoeding onder de huidige omstandigheden groter zal worden. Daarom voelen we ons geroepen om als diëtisten juist onze expertise hierop in te zetten.

Oproep We vragen aan iedereen in de thuiszorg, bij huisartspraktijken, in de ouderenzorg en aan mantelzorgers om expliciet aandacht te hebben voor de voedingstoestand van de ouderen in ons land. Zodat we onze kwetsbare ouderen niet alleen beschermen tegen Covid-19, maar ook tegen het risico van ondervoeding dat vereenzaming door thuisisolatie met zich meebrengt. Een tijdige signalering en gerichte deskundige aanpak zorgt voor het voorkomen van de negatieve effecten van ondervoeding.

Hoe verder Als er sprake is van (risico op) ondervoeding, is het – ook nu – mogelijk om advies op maat te krijgen van een diëtist. De diëtist gaat op zoek naar de mogelijkheden om, rekening houdend met de omstandigheden, ook voldoende en het juiste te blijven eten.

De diëtisten continueren hun werkzaamheden door het verrichten van telefonische of videoconsulten. Wij kunnen telefonisch goed in kaart brengen of er aanvullende voedingsinterventie nodig is en hopen hiermee de zorgverleners te kunnen ontlasten en ondersteunen.

Juist nu moeten we extra goed letten op de kwetsbaren in onze samenleving.

Contact diëtisten Carinova:

T: 0900 8662

M. dietetiek@carinova.nl

Uitleg over goed eten en bewegen voor ouderen: www.goedgevoedouderworden.nl
SNAQ65+, het screeningsinstrument voor ondervoeding bij ouderen: www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/screeningsinstrument-3
Stuurgroep Ondervoeding: www.stuurgroepondervoeding.nl
Artsenwijzer diëtetiek ondervoeding: www.artsenwijzerdietetiek.nl/ondervoeding
Coronavirus en voeding: www.voedingscentrum.nl/nl/thema/coronavirus-voeding.aspx