Namens het Parkinson behandelteam: Fijne feestdagen!

Ook namens het Parkinson behandelteam: fijne feestdagen!