Carinova

Vertrouwd dichtbij

Vertrouwd dichtbij, met regie in eigen hand is het motto van Carinova. Wij zorgen ervoor dat cliënten zo lang mogelijk zelf zijn of haar keuzes in hun leven kunnen maken. Daarom staan de wensen en behoeften van de cliënt bij Carinova centraal. Het is belangrijk dat de cliënt zich thuis voelt bij ons: dichtbij en vertrouwd.

Organisatie

Carinova is een grote regionale zorgorganisatie op het gebied van thuiszorg, woonzorg, huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning. Carinova is actief in 11 gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland. In totaal wordt aan 12.800 cliënten zorg geboden door ruim 3.300 medewerkers. Carinova werkt met zelfstandige zorgteams en met een zo klein mogelijk management en ondersteunende diensten. De organisatie staat voor kwaliteit van zorg, een professionele werkomgeving en een betrouwbare partner.

Visie

Carinova heeft een specifieke visie op zorg.  Bij elke zorgvraag staat voorop hoe de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de cliënt vergroot kan worden vanuit de het principe ‘zo lang mogelijk thuis of zo thuis als mogelijk’. Cliënten worden meer ondersteund vanuit het sociale netwerk, daarvoor zijn ook digitale platforms beschikbaar. In de thuiszorg bijvoorbeeld via het project OZOverbindzorg, een digitaal netwerk waar de cliënt zelf de regie voert en waarop ook familie, mantelzorgers vrijwilligers en professionele zorg (1e lijn en 2e lijn) zijn aangesloten. In de woonzorg bijvoorbeeld via Familienet, waar medewerkers en cliënten (‘nice to know’) informatie kunnen uitwisselen met familie en vrienden. Ook door het organiseren van familieavonden binnen de woonzorg worden familieleden meer betrokken bij het reilen en zeilen op de locatie. 

Carinova Behandelcentrum

Een compleet eerstelijnsbehandelcentrum vormt onderdeel van Carinova. Daar vindt u diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie onder een dak. U kunt hier terecht voor advies en behandeling van lichamelijke of psychische klachten die het gevolg zijn van een chronische ziekte of die horen bij het ouder worden. Naast ons behandelcentrum staat er binnen de woonzorglocaties van Carinova voor cliënten in de WLZ een compleet behandelteam voor u klaar. Dit behandelteam bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psycholoog, maatschappelijk werk en geestelijke verzorging.