Privacy

Privacy

Door het bezoeken van onze website en door het gebruikmaken van onze online diensten, stelt u vertrouwen in ons. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u te informeren op welke manier we dit doen. Wij geven u graag inzicht in de informatie die we verzamelen en om welke redenen we dit doen. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Carinova die via deze site worden aangeboden. Carinova is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via deze site te bereiken zijn of andere bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Carinova respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Graag verwijzen we naar het privacy regelement.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Via sommige van onze digitale formulieren vragen wij u ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Carinova of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, maar waar niet naar gevraagd is.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Carinova of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld (tenzij het een onderdeel is van onze dienstverlening en mits met betreffende derde een verwerkersovereenkomst is gesloten). In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid conform wet- en regelgeving tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Carinova
t.a.v. dhr. A. van de Klok
St. Jozefplein 1
7415 EH Deventer
E: fg@carinova.nl