Revalidatie

Naast revalidatie via ons eerste lijns behandelcentrum biedt Carinova ook Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) aan op de locaties St. Jozef en De Hartkamp.

Revalidatie

Wilt na een heup- of knieoperatie weer goed leren bewegen? Of zo zelfstandig mogelijk leren leven na een beroerte (CVA)? Met onze geriatrische revalidatiezorg werken we samen aan het zo volledig mogelijk opheffen van (de gevolgen van) uw beperking. Onze jarenlange kennis en ervaring rond revalidatie en herstel zetten we graag voor u in.

Revalidatieprogramma

Geriatrische revalidatie is kortdurende revalidatie en de behandeling van (meestal) ouderen die door een ongeval of ziekte lichamelijke beperkingen hebben gekregen en daarvan graag zo goed mogelijk willen herstellen. Samen met u stellen we een helder revalidatieprogramma op waarbij we duidelijke afspraken maken. De revalidatie is erop gericht u weer zo snel mogelijk terug te laten keren naar uw thuissituatie. Is dit niet haalbaar, dan kijken we samen naar andere passende oplossingen.