Uw ervaring

Uw ervaring

Carinova stelt hoge eisen aan de zorg en dienstverlening. Daarom hechten wij veel waarde aan uw ervaring, suggesties en complimenten. Hiermee kan Carinova haar zorg- en dienstverlening nog meer verbeteren. Wij horen het natuurlijk graag als u tevreden bent, maar ook wanneer u klachten heeft. Alleen dan kunnen we onze zorg- en hulpverlening blíjven verbeteren.

Geef uw waardering

Een goede behandeling en verzorging van cliënten zijn voor Carinova erg belangrijk. Uw waardering kunt u geven op Zorgkaart Nederland.

Zorgkaart Nederland

Als u op bovenstaande link klikt, kies dan op de website van Zorgkaart onder organisatie; Verpleeghuis en verzorgingshuis. Voor de behandeldienst in Raalte selecteert u dan Carinova woonzorg De Hartkamp. Voor de behandeldienst in Deventer selecteert u dan Carinova woonzorg Sint Jozef. Onder opmerkingen kunt u dan tenslotte gericht uw ervaring de behandeldienst delen. Geef dan aan welke therapie het betreft. Bij voorbaat dank.

Uw op-/aanmerking of klacht

Heeft u een op- of aanmerking over onze zorg of dienstverlening, neemt u dan a.u.b. eerst contact op met de direct betrokken medewerker of diens leidinggevende. In veel gevallen kan uw op- of aanmerking tot bijstelling van de zorg of dienstverlening leiden.

Ook kunt u contact zoeken met onze klachtenbemiddelaar. Deze kan u bijvoorbeeld informeren, de weg wijzen, meedenken met u en Carinova of, zo nodig, bemiddelen. U kunt de klachtenbemiddelaar bereiken via tf: 06-484 455 38 of per mail: bemiddeling@quasir.nl

Wanneer uw op-of aanmerking ondanks de zojuist genoemde stappen, niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u overwegen om een (schriftelijke) klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur. In onderstaande te downloaden folder leest u hier meer informatie over.

Wilt u nog meer informatie, dan kunt u die vinden in de hierna, te downloaden, weergegeven regelingen of onze klachtenbemiddelaar om een toelichting vragen. 

Wanneer u een hardkopie wenst van de folder of deze regeling(en) stuurt Carinova u die op verzoek graag toe. U kunt dat aanvragen via onze klantenservice, telefoon: 0900-8662.

Downloads: 
Folder op-/aanmerkingen en klachtenregelingen
Op-/aanmerkingen en klachtenregeling Carinova
Op-/aanmerking en klachtenregeling Bopz Carinova