Fysiotherapie

Voor wie?

Carinova fysiotherapie is een eerstelijns fysiotherapie praktijk. De praktijk is gevestigd op  twee locaties van Carinova Woonzorg: het St. Jozef Verpleeghuis in Deventer en de Hartkamp in Raalte.

 

Zowel Carinova fysiotherapie Deventer en fysiotherapie Raalte hebben deskundigheid in de behandeling en revalidatie van ouderen. U kunt o.a. bij onze fysiotherapeuten in Deventer en Raalte terecht voor problemen die het gevolg zijn van een beroerte, valincidenten, COPD, Parkinson, dementie, hartproblemen, etalagebenen na hartproblemen of  oedeemtherapie.

Carinova fysiotherapie behandelt mensen die zelfstandig wonen of in een instelling  verblijven met een ZZP indicatie. Naast behandelingen in de praktijk in Deventer en Raalte is ook aan huis behandeling mogelijk.

Wij streven naar een goede samenwerking en afstemming tussen de diverse disciplines die betrokken zijn bij de cliënt. Combinatie van behandelingen is mogelijk met ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Werkwijze

Zonder verwijzing

Voor fysiotherapie heeft u niet altijd een verwijzing nodig. Als u zonder verwijzing komt, via directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF), wordt er een afspraak met u gemaakt voor een screening. U kunt kiezen voor fysiotherapie in Deventer of fysiotherapie Raalte.

Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door uw huisarts worden bekeken. Als dat het geval is, dan neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie aanwezig is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht.

Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt. U wordt vervolgens geholpen op de locatie in Deventer (Sint Jozef) of op de locatie in Raalte (de Hartkamp). 

Met verwijzing

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzer al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande (m.u.v. de screening).

Kwaliteit

Kwaliteit vinden wij belangrijk, daarom zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)  en alle therapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteits Register Fysiotherapie NL (KRF). Daarnaast nemen wij deel aan verschillende intercollegiale overlegvormen. Onze gespecialiseerde  fysiotherapeuten zijn extra getraind en opgeleid in een specifiek onderdeel , meer informatie  hierover kunt u vinden onder wie is wie.

  

Cliënttevredenheidsonderzoek

Graag willen we weten wat u van de begeleiding en/of behandeling vindt. We hebben een contract afgesloten met een onderzoeksbureau die de cliënttevredenheid voor ons onderzoekt. Uw reactie kan daardoor anoniem worden verwerkt. Het cliënttevredenheidsonderzoek is voor ons niet vrijblijvend, het is een hulpmiddel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Er zijn bovendien voorwaarden aan verbonden door zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben afgesloten. We willen u daarom vriendelijk maar dringend verzoeken mee te doen aan het onderzoek als u die ontvangt.

Stagiaires fysiotherapie

Het is mogelijk dat u, na overleg, wordt behandeld door een stagiaire fysiotherapie van Saxion Hogeschool. Wilt u dit niet (meer) dan kunt u dit altijd aangeven.

Specialisaties

Binnen Carinova fysiotherapie zijn de volgende specialisaties aanwezig:

 

Vergoedingen & Tarieven

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Indien u een chronische indicatie heeft, wordt het voor een deel vanuit de basisverzekering vergoed. De fysiotherapeut informeert u na het eerste onderzoek of u een chronische indicatie hebt voor fysiotherapie. De indicatie is niet afhankelijk van het oordeel van de fysiotherapeut, maar van de diagnose die is gesteld door de arts en of deze diagnose op de lijst staat die door de overheid is vastgesteld.

Voor cliënten met een chronische indicatie geldt dat de eerste 20 behandelingen worden betaald uit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering is het mogelijk dat u een deel zelf moet betalen. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. U hebt dan zelf geen kosten meer, tenzij u in het jaar van de behandeling nog geen andere medische zorg hebt gehad. In het laatste geval wordt het door de verzekeraar bij u in rekening gebracht onder het eigen risico.

Voor cliënten met een niet-chronische indicatie geldt dat alle behandelingen worden betaald uit de aanvullende verzekering. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, wordt het vergoed door de zorgverzekeraar. Het deel dat niet valt onder uw verzekering is voor uw eigen rekening.

Kijk voor verdere informatie over vergoedingen op www.fysiotherapievergoeding.nl

Tarieven 2021

Screening € 14,00
Screening, intake en onderzoek na screening € 53,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 43,00
Zitting fysiotherapie € 35,00
Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen € 35,00
Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3 personen € 25,00
Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4 personen € 20,00
Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 5 - 10 personen € 16,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,00
Zitting oedeemtherapie € 44,00
Zitting geriatriefysiotherapie € 44,00
Lange zitting voor mensen met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 44,00
Toeslag voor thuisbehandeling bij alle soorten zittingen € 11,50
Telefonische zitting € 15,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 15,00
Ik zou graag meer informatie willen

Wie is wie?

Algemeen fysiotherapeut: Ruth Bannink

Ruth Bannink

Algemeen fysiotherapeut

Neurorevalidatie

Locatie: Deventer

Algemeen fysiotherapeut: Yvonne van Beek

Yvonne van Beek

Algemeen fysiotherapeut

Aangesloten bij Parkinsonnet

Claudicatio intermittens

Locatie: Raalte

Algemeen fysiotherapeut: Maaike de Boer

Maaike de Boer

Algemeen fysiotherapeut

Prothesiologie

PDL

Locatie: Raalte

Geriatrie fysiotherapeut: Wendy van Dijk

Wendy van Dijk

Geriatrie fysiotherapeut

Aangesloten bij Parkinsonnet

Locatie: Deventer

Algemeen fysiotherapeut: Nadia Bouwhuis

Nadia Bouwhuis

Algemeen fysiotherapeut

Medical taping

Valtraining

Locatie: Raalte

Geriatrie fysiotherapeut: Hilda Dun

Hilda Dun

Geriatrie fysiotherapeut

Hartrevalidatie

Valtraining

Locatie: Deventer

Algemeen fysiotherapeut: Thijs Groente

Thijs Groente

Algemeen fysiotherapeut

Neurorevalidatie

Locatie: Deventer

Algemeen fysiotherapeut: Judit Jansen - Meijerink

Judit Jansen - Meijerink

Algemeen fysiotherapeut

COPD

Dementie

Locatie: Raalte

Oedeem fysiotherapeut: Joke Koersen

Joke Koersen

Oedeem fysiotherapeut

Neurorevalidatie

Locatie: Deventer

Algemeen fysiotherapeut: Doré Kramer

Doré Kramer

Algemeen fysiotherapeut

Neurorevalidatie

Locatie: Deventer

Algemeen fysiotherapeut: Jorien Kranenborg

Jorien Kranenborg

Algemeen fysiotherapeut

Medical taping

Valtraining

Locatie: Deventer

Geriatrie fysiotherapeut: Fenna Morrenhof

Fenna Morrenhof

Geriatrie fysiotherapeut

Neurorevalidatie

Locatie: Raalte

Algemeen fysiotherapeut: Anja Neppelenbroek

Anja Neppelenbroek

Algemeen fysiotherapeut

Oedeemtherapeut

Locatie: Raalte

Geriatrie fysiotherapeut : Marleen van Sloten

Marleen van Sloten

Geriatrie fysiotherapeut

Locatie:

Algemeen fysiotherapeut: Gerard Venneman

Gerard Venneman

Algemeen fysiotherapeut

Locatie: Deventer

Oedeem fysiotherapeut: Riana te Winkel

Riana te Winkel

Oedeem fysiotherapeut

Valtraining

Prothesiologie

Locatie: Deventer

Algemeen fysiotherapeut: Nienke Douwenga

Nienke Douwenga

Algemeen fysiotherapeut

Locatie: Deventer

Algemeen Fysiotherapeut: Maeve Behan

Maeve Behan

Algemeen Fysiotherapeut

Locatie: Deventer

Algemeen Fysiotherapeut: Elsa Jansen

Elsa Jansen

Algemeen Fysiotherapeut

Locatie: Deventer

Veelgesteldevragen

Wat moet ik meenemen naar een behandeling?

Neem bij uw eerste afspraak een identiteitsbewijs mee (een paspoort, ID-kaart of een rijbewijs) en als u die in uw bezit heeft, de verwijzing van de huisarts of specialist.

Met welke zorgverzekeraars heeft Carinova fysiotherapie een overeenkomst?

Carinova heeft een overeenkomst met de volgende zorgverzekeraars: 

  • VGZ/IZA /Univé/ Ufit
  • CZ/Deltaloid/Ohra
  • VRZ ENO/Zorg en zekerheid/OWM
  • Zilveren Kruis
  • Menzis
  • Caresq
  • De Friesland
Hoe lang duurt een behandeling?

De eerste behandeling, de intake, zal ongeveer 45 minuten duren. Hierna zullen de behandelingen 30 minuten zijn. Oedeemtherapie duurt gemiddeld tussen de 30 en 45 minuten. Groepsbehandelingen duren tussen 60 en 90 minuten.