Vallen Verleden Tijd

Vallen Verleden Tijd

Doelgroep

Het Vallen Verleden Tijd programma is ontwikkeld voor thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Zij dienen in staat te zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel. Er is een aangepaste versie van het programma voor mensen met osteoporose. 

Aanpak

Het Vallen Verleden Tijd programma is een groepstraining voor maximaal 10 personen en bevat de volgende onderdelen: een hindernisbaan, sport en spelvormen en valtraining. Het totale programma bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1.5 uur en wordt twee maal per week aangeboden waardoor de totale duur 5 weken is.

De hindernisbaan bestaat uit onderdelen uit het dagelijks leven waarvoor er een verhoogd valrisico aanwezig is. Bv. schuine hellingen, onregelmatige stoeptegels, iets uit een hoog kastje/plank pakken, etc. Dit wordt in een veilige omgeving geoefend en elke week wordt dit wat moeilijker gemaakt door het toevoegen van (cognitieve) dubbeltaken. 

Bij de sport en spelvormen gaat het erom om in een afgezette omgeving te oefenen met veel snelheid en richtingsveranderingen. Je leert dan goed aan te passen aan de omgeving en hoe om te gaan met (snelle) veranderingen van snelheid en starten/stoppen. 

De valtraining bestaat het uit het trainen van valtechnieken, uit de judo sport. Als je valt, hoe zorg je ervoor dat er zo weinig mogelijk letsel ontstaat en hoe sta je weer op een veilige manier op. Bij deze technieken wordt er geoefend met het zij, achter en voorwaarts vallen. Dit alles wordt ook per week opgebouwd in moeilijkheid.

Start

De cursus “Vallen Verleden Tijd” start weer in het voorjaar van 2022. Zowel op het Sint Jozef in Deventer als op de Hartkamp in Raalte. Hou deze site in de gaten voor de startdatum.