Zicht op Evenwicht

Zicht op Evenwicht

Doelgroep

Zicht op Evenwicht is ontwikkeld voor zelfstandig wonende mensen van 70 jaar en ouder die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. Om te kunnen deelnemen aan de cursus dient men zelfstandig te kunnen lopen (al of niet met behulp van een loophulpmiddel). De cursus is niet geschikt voor mensen met ernstige cognitieve beperkingen (zoals dementie).

Aanpak

De interventie wordt individueel aangeboden, waarbij er voor vergoeding een beroep kan worden gedaan op het aanvullend pakket van uw zorgverzekeraar.